[{"req1":{"blindtype":"Shutters","getoperationsblock":"TRUE","getoutersurfacesblock":"TRUE","configuretype":"ConfigureRollerShutterBlind","operationsblock":"%3Cdiv+class%3D%22option+operation+MANUALCLICK+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22images%2Fconfigurator%2Foperation%2FMANUALBAR.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22MANUALCLICK%22+id%3D%22operation_MANUALCLICK%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_MANUALCLICK%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22MANUALCLICK%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3ELihtne+k%C3%A4sitsi+juhitav+turvaruloo++%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3ELihtne+k%C3%A4sitsi+juhitav+turvaruloo++%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3ESaab+kas+t%C3%A4ielikult+avada+v%C3%B5i+sulgeda.+Kui+seda+ei+kasutata%2C+on+turvaruloo+korpusesse+peidetud.+Juhtimiseks+tuleb+aken+lihtsalt+avada+ja+seda+180+kraadi+p%C3%B6%C3%B6rata%2C+kuni+raam+lukustusmehhanismiga+automaatselt+kohale+lukustub.+Akna+sulgemisel+rullub+turvaruloo+automaatselt+v%C3%A4lja.+Turvaruloo+tagasi+kinni+rullimiseks+p%C3%B6%C3%B6rata+akent+180+kraadi%2C+et+see+raami+k%C3%BCljest+lahti+v%C3%B5tta.++%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+operation+ELECTRIC+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22images%2Fconfigurator%2Foperation%2FELECTRIC.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22ELECTRIC%22+id%3D%22operation_ELECTRIC%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_ELECTRIC%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22ELECTRIC%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3EElektriline%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3EElektriline%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3EElektriliselt+juhitavaid+turvaruloosid+saab+juhtida+VELUX+INTEGRA%C2%AE+katuseakna+komplekti+kuuluva+juhtpuldiga.+Turvarulood+saab+juhtida+ruumi+igast+osast+ja+kasutada+k%C3%B5iki+io-homecontrol%C2%AE+s%C3%BCsteemi+funktsioone%2C+n%C3%A4iteks+v%C3%B5imalust+programmeerida+kardinaid+kindlal+kellaajal+avanema+ja+sulguma.+Kui+Teil+elektrilist+VELUX+INTEGRA%C2%AE+katuseakent+pole%2C+kuid+soovite+kasutada+elektrilist+juhtimist%2C+peab+juurde+ostma+juhtimiss%C3%BCsteemi+KUX+100.+Selle+abil+saab+k%C3%A4sitsijuhitavatel+katuseakendel+kasutada+elektrilisi+VELUX+aknakatteid.+KUX+100+juhtimiss%C3%BCsteem+sisaldab+ka+juhtpulti.%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+operation+SOLAR+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22images%2Fconfigurator%2Foperation%2FSOLAR.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22SOLAR%22+id%3D%22operation_SOLAR%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_SOLAR%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22SOLAR%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3EP%C3%A4ikeseenergial+t%C3%B6%C3%B6tav%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3EP%C3%A4ikeseenergial+t%C3%B6%C3%B6tav%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3EP%C3%A4ikeseenergial+t%C3%B6%C3%B6tavaid+turvaruloosid+juhitakse+komplekti+kuuluva+juhtpuldiga.+Sellega+saab+turvarulood+juhtida+ruumi+igast+osast+ja+kasutada+k%C3%B5ike+io-homecontrol%C2%AE+s%C3%BCsteemi+funktsioone%2C+n%C3%A4iteks+v%C3%B5imalust+programmeerida+kardinaid+kindlal+kellaajal+avanema+ja+sulguma.+P%C3%A4ikeseenergial+t%C3%B6%C3%B6tava+INTEGRA%C2%AE+katuseakna+olemasolul+saab+kasutada+ka+akna+juhtpulti.%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E","outersurfacesblock":"%3Cdiv+class%3D%22option+surfaceGRS%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2Fimages%2Fconfigurator%2Fsurface%2FGRS.png%22+alt%3D%22%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E"},"AvailableProducts":{}}]