Kiire ja turvaline kohaletoimetamine

Kiire ja lihtne paigaldada

3-aastane garantii kõikidele kardinatele

Meie kardinad on OEKO-TEX sertifikaadiga

Kuidas saame aidata?

Täname huvi tundmast VELUX ettevõtte ja meie toodete vastu.

 
 Garantii

 

VELUX Eesti OÜ annab internetipoes müüdavatele toodetele 3 või 5 aastase garantii vastavalt VELUX Eesti OÜ garantiitingimustele. VELUX Eesti OÜ kõrvaldab garantii korras toodetes Teile üleandmisel esinevad puudused, mis tulenevad materjali- ja tootmisvigadest ning struktuurivigadest, võimaldamaks toote sihtotstarbelist kasutamist.

Garantii

Garantii alla ei kuulu muuhulgas tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

•transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote Teile üleandmist;
•toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;
•toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
•toote muutmisest;
•sobimatute varuosade või lisatarvikute kasutamisest tootel;
•muudel põhjustel, mis ei ole materjali-, tootmis- ega struktuurivead.
Samuti ei kuulu garantii alla toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.). Garantiitähtaeg, garantii ulatus, garantiist tulenevate õiguste teostamise kord ja garantiiga mittehõlmatud puudused on täpselt kindlaks määratud VELUX'i garantiitingimustes. 

 

Kontaktandmed

Tel. +372 884 0919
Faks 621 77 99 

E-post: velux.eesti@velux.com

VELUX klienditeeninduse lahtiolekuajad
Kontor Ülemiste tee 3, Tallinn. Esmaspäevast reedeni kell 9.00 - 17.00