Kiire ja turvaline kohaletoimetamine

Kiire ja lihtne paigaldada

3-aastane garantii kõikidele kardinatele

Meie kardinad on OEKO-TEX sertifikaadiga

Kuidas saame aidata?

Täname huvi tundmast VELUX ettevõtte ja meie toodete vastu.

 

Taganemise õigus

Teil on õigus lepingust neljateistkümne (14) päeva jooksul põhjust nimetamata taganeda.

Lepingust taganemise õigus lõpeb neljateistkümne (14) päeva möödudes päevast, mil kauba füüsiline valdus läks üle Teile või Teie määratud kolmandale isikule, kes ei ole kauba vedaja. Kui müügileping on seotud mitme tootega, mille Te olete tellinud ühes tellimuses ja mis tarnitakse Teile eraldi, lõpeb lepingust taganemise õigus neljateistkümne (14) päeva möödudes päevast, mil viimase toote füüsiline valdus läks üle Teile või Teie määratud kolmandale isikule, kes ei ole kauba vedaja.

Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks peate meile üheselt arusaadavalt teatama oma otsusest lepingust taganeda (näiteks saates sellekohase kirja postiga, faksiga või e-postiga; kontaktandmed on esitatud allpool). Te võite kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Et meil oleks võimalik Teie tellimus kindlaks teha, palume Teil taganemisõiguse kasutamisel märkida oma nimi ja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), tellimuse number ja kaup, millega seotud müügilepingust Te soovite taganeda.

Lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne tähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed
Kui Te lepingust taganete, tagastame kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad Teie valitud tarneliigist, mis ei ole odavaim kui meie pakutav tavapärane tarneviis), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne (14) päeva möödudes päevast, mil me saime teada Teie otsusest taganeda käesolevast lepingust. Tagasimakse tegemisel kasutame sama makseviisi, mida Teie kasutasite esialgse tehingu puhul, kui Te pole sõnaselgelt nõustunud teistsuguse makseviisiga; igal juhul ei ole Te tagasimaksega seoses kohustatud tasuma mingeid tasusid. Me võime tagasimakse tegemisega viivitada kuni päevani, mil me saame kauba tagasi või Te esitate tõendi, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb päev on varasem.

Te peate kauba saatma tagasi või andma selle meile üle allpool märgitud aadressil põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates päevast, mil Te teatasite oma otsusest taganeda käesolevast lepingust. Tähtajast kinnipidamiseks saatke kaup tagasi enne neljateistkümne (14) päeva pikkuse perioodi lõppu.

Teil tuleb kanda kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Te vastutate kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest, välja arvatud sellisest kasutamisest, mis on mõistlikult vajalik veendumiseks kauba olemuses, omadustes ja toimimises.

Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemine
Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks peate kaupa käsitlema (i) ettevaatlikult ja (ii) samal viisil, nagu Teil tavaliselt lubataks seda teha kaupluses. Kauba käsitlemine või kontrollimine muul viisil võib kauba väärtust vähendada ja meil on õigus arvata vähenenud väärtus maha Teile tehtavast tagasimaksest lepingust taganemise korral. Väärtuse võimalik vähenemine tehakse kindlaks iga juhtumi puhul eraldi. Te võite ettevaatlikult karbi avada ning kangast ja kauba värvust kontrollida tingimusel, et Te seejuures karpi ei purusta. Kui karp puruneb, siis eeldatakse, et kauba väärtus on vähenenud. Kauba paigaldamise korral eeldatakse samuti kauba väärtuse vähenemist. Meenutame Teile, et kuni kaup on Teie valduses ja Te pole seda meile tagastanud, vastutate Teie kauba ja selle võimaliku kahjustamise eest.

 

Kontaktandmed

 

VELUX Eesti OÜ
Ülemiste tee 3
11415 Tallinn
Tel. +372 884 0919
Faks 621 77 99

E-post: velux.eesti@velux.com