Musta reede allahindlus! Tutvu allahinnatud toodetega! Säästa kuni -7% allahindlus

Kiire ja turvaline kohaletoimetamine

Kiire ja lihtne paigaldada

3-aastane garantii kõikidele kardinatele

Meie kardinad on OEKO-TEX sertifikaadiga

Kuidas saame aidata?

Täname huvi tundmast VELUX ettevõtte ja meie toodete vastu.

VELUX´I ANDMEKAITSEPÕHIMÕTTED

VELUX Eesti OÜ (edaspidi VELUX) austab ja kaitseb teie privaatsust. Sellest dokumendist saate teada, kuidas me töötleme teie isikuandmeid.

VELUX´I andmekaitsepõhimõtetes (edaspidi: VELUX´I andmekaitsepõhimõtted) kirjeldatakse, kuidas töödeldakse meie digiplatvormide kaudu esitatud või kogutud andmeid, mis annavad külastajale võimaluse kasutada meie veebisaiti ja teenuseid. VELUX´I andmekaitsepõhimõtted on kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 (edaspidi: üldmäärus).

VELUX vastutab isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise eest. Meie emaettevõte on VELUX AS, registreeritud Taanis numbriga 30003519 ja asukohaga Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Taani.

1. Andmete töötlemise õiguslik alus

Kui me töötleme teie isikuandmeid seoses lepingu või teiega sõlmitava võimaliku lepinguga, on töötlemise õiguslik alus asjaolu, et see on vajalik täitmaks teiega sõlmitud lepingut või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist.

Kui õiguslik alus on teie nõusolek, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta, nagu on mainitud nendes põhimõtetes, aga see ei mõjuta asjaolu, et VELUX Eesti OÜ töötles teie andmeid õiguspäraselt enne seda, kui oma nõusoleku tagasi võtsite.

Kui me jagame teie isikuandmeid õiguskaitse- või teiste riigiasutustega, teeme seda sellepärast, et meil on andmete jagamiseks seaduslik kohustus.

Samuti võime töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik VELUX Eesti õigustatud huvides, välja arvatud olukordades, kus teie huvid või põhiõigused ja -vabadused on nende huvide suhtes ülimuslikud.

2. Isikuandmete kogumise põhjus ja eesmärk

VELUX Eesti OÜ kogub peamiselt järgmist liiki isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

2.1. VELUX´I üldise äritegevuse raames

Kogume isikute, klientide, tarnijate (sealhulgas kolmandatest isikutest teenusepakkujate) ja muude sidusrühmade isikuandmeid. Sellised andmed on näiteks isiku nimi, kontakt- ja muud andmed, mida on vaja äritegevuseks teie või teie organisatsiooniga.

2.2. Päringutega abistamiseks

Te võite otsustada anda meile oma isikuandmed, sealhulgas nime, e-posti aadressi või muud kontaktandmed, kui võtate meiega ühendust telefoni, e-posti, posti või vestlusroboti teel või kasutate meie digiplatvorme. Need isikuandmed võimaldavad meil vastata teabepäringutele nt VELUX´I toodete kohta, korraldada mõõtmist ja koostada pakkumust VELUX´I toodete paigaldamiseks, korraldada aknaga seotud teenust või esitada VELUX´I garantii alusel nõudeid. Teavet võidakse avalikustada VELUX ASile või teistele VELUX´I edasimüüjatele, asjaomastele sõltumatutele paigaldajatele või edasimüüjatele, et saaksime aidata kliente seoses nende päringutega või korraldada teenuste osutamist või pakkumuse tegemist.

2.3. Praegused ja tulevased võimalikud kliendid

Võime koguda praeguste ja tulevaste võimalike klientide isikuandmeid, sh nimi, kontaktandmed, makse- ja krediitkaardiandmed, krediidiinfo ning muu teave, mida meil on vaja äritegevuseks asjaomase isiku või organisatsiooniga. Võime avalikustada seda teavet edasimüüjatele, sõltumatutele paigaldajatele või logistikapartneritele, et käidelda kliendi tellimust, sealhulgas korraldada VELUX´I toodete kohaletoomine kliendile või abistada seoses päringutega.

2.4. Äriarendus

Isikuandmeid, mida meile esitate, ja meie digiplatvormide kogutud isikuandmeid kasutatakse selleks, et täiustada meie arusaama klientidest ning suunata asjakohast suhtlust ja pakkumusi kõigis puutepunktides, mis teil VELUX Eesti OÜ´ga on. Isikuandmeid kasutatakse ka toodete ja teenuste arendamiseks.

2.5. Turunduseesmärgid

Töötleme teie nõusolekul teie isikuandmeid, et teavitada teid VELUX´I tegevusest, toodetest ja teenustest.

Kasutame turundusteadaannete edastamise eesmärgil erinevaid suhtluskanaleid, mille jaoks olete meile nõusoleku andnud.

Meie tegevus seisneb teie eelistustele ja profiilile kohandatud turundusteadete saatmises tootesarjade (nt aknad ja aknatarvikud) ja teenuste kohta e-posti teel ja isikupärastatud reklaamide kaudu VELUX Grupi veebisaitidel, muudel veebisaitidel ja sotsiaalmeedias ning me edastame ülaltoodud eesmärkidel teie isikuandmed oma reklaamipartneritele räsitult või kasutades samaväärseid turbemeetmeid.

Meie digitaalsetel platvormidel kogutud isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et täiustada meie teadmisi tarbija kohta ning edastada asjakohaseid teadaandeid ja pakkumisi kõikides kokkupuutekohtades, mis teil VELUX OÜ-ga võivad olla. Isikuandmeid kasutatakse ka toodete ja teenuste arendamiseks, kogudes küsitluste osana külastajate või klientide isikuandmeid.

Loome eelnimetatud põhjusel teie eeliste ja profiili alusel turundussisu, mis põhineb teie kontaktteabel, sirvimisajalool, müügi- ja tellimuseteabel, näiteks nimi, aadress, e-post, telefoninumber, ostuajalugu, ainulaadsed identifikaatorid, nagu küpsiste või seadme ID ning nendel põhinev sirvimisajalugu. Palun pange tähele, et see loetelu ei ole lõplik ning me võime kasutada mis tahes isikuandmeid, mida oleme kogunud seoses teie suhtlusega VELUX´i ja selle veebisaitide, mobiilirakenduste, toodete ja teenustega.

Teostame turu-uuringuid erinevatelt sihtrühmadelt (nt tarbijad, paigaldajad, edasimüüjad, arhitektid, arendajad) turgu puudutava teabe kogumiseks, et paremini mõista turge ja nende vajadusi ning pakkuda seeläbi parimat väärtust ja tuge. Uuringuid (küsimustikud, teave) tehakse ettevõtte sees ja keerukamate projektide puhul tellitakse need professionaalsetelt uuringuagentuuridelt. Kasutatakse nii võrguühendusega kui ka võrguühenduseta meetodeid. Need isikuandmed on vajalikud teavitamiseks, kutsete saatmiseks ja vastajate vajalike ärisegmentide tegemiseks.

Kui te ei soovi lisateavet saada, saate meie turundusteadetest igal ajal tasuta ja lihtsalt loobuda. Turundusteadete saamisest loobumise viiside kohta saate teavet meie käest. Lisaks võite teadetest loobumiseks meiega e-posti või posti teel ühendust võtta (vt punkti 8). Kui loobute turundusteadete saamisest, kustutame teie isikuandmed kahe kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui töötleme teie isikuandmeid punktides 2.1–2.12 toodud eesmärkidel.

2.6. Külastajate ja klientide küsitlused

Võime koguda digiplatvormide külastajate või klientide isikuandmeid küsitluste raames, et arendada oma tooteid ja teenuseid. Töötleme isikuandmeid küsitluste osana ainult juhul, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Uuringute kaudu saadud isikuandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel samuti üksnes teie nõusolekul.

2.7. Külastajad

Kui soovite külastada meie müügisalongi ja broneerida aja või osaleda avatud uste päevadel või näitustel, mida me aeg-ajalt korraldame, kogume selleks kokkusaamiseks isikuandmeid, mis sisaldavad teie nime, e-posti aadressi ja võib-olla ka teie telefoninumbrit ja aadressi. Nende isikuandmete alusel saame teid vastu võtta ja osutada abi, nagu on kirjeldatud punktis 2.2.

2.8. Koolitused partneritele

Korraldame koolitusi erinevatele äripartnerite rühmadele ja nende töötajatele (nt paigaldajad, edasimüüjad, arhitektid). Teeme seda nende valmisoleku tagamiseks, eriti VELUXi toodete paigaldamisel, müümisel ja nõustamisel, nende asjatundlikkuse jälgimiseks ja nende omandatud teadmiste hindamiseks.

Koolitus võib olla kohapealne või veebipõhine. Tegevusega seoses nõutud isikuandmed on vajalikud koolituse läbiviimiseks ja osalejate koolitusajaloo jälgimiseks.

2.9. Meie partneritele mõeldud üritused, spordiüritused

Korraldame oma partneritele aeg-ajalt erinevaid üritusi (nt spordiüritused, konverentsid, näitused). Nende ürituste korraldamiseks ja nõutavate broneeringute haldamiseks käitleme isikuandmeid vajalikus ulatuses ja vajaduse korral edastame need ka ürituse korraldamises osalevatele kolmandatele isikutele (nt reisibüroo, kindlustusselts, spordiürituste toimumiskoht).

Ürituste ajal võidakse teha fotosid ja videoid, mida saame avaldada kogukonna lehtedel, ajakirjades ja meie veebisaidil. Salvestiste ja fotode kasutamine, millel andmesubjekt on selgelt äratuntav, toimub niisuguse pildi kasutamisele esitatavatele juriidilistele nõuetele.

2.10. Kampaaniad

Korraldame oma kliendigruppidele erinevaid kampaaniaid (nt preemiaprogrammid, rahatagastuskampaaniad, loosimised). Nende tegevustega seoses küsitud isikuandmed on vajalikud kampaania läbiviimiseks. Tingimustega nõustumise kinnitus võetakse enne tegevuste alustamist.

2.11. Potentsiaalsed töötajad ja töövõtjad

Kui isik kandideerib töökohale või sõlmib meiega lepingu, võime koguda teatavat teavet, nagu nimi, kontaktandmed, info varasema töö kohta, haridust tõendavad dokumendid, asjakohaste registrite kontrolli andmed ja teave kutsehuvide kohta. Seda teavet võidakse koguda otse vastavalt isikult, värbamiskonsultandilt ja isiku varasematelt tööandjatelt ning teistelt, sealhulgas soovitajatelt ja avalikult kättesaadavatest allikatest.

Kasutame seda teavet selleks, et otsustada, kas teha isikule tööpakkumine või sõlmida temaga leping.

2.12. Seaduste järgimine

Võime koguda isikuandmeid, kui seda nõuavad või lubavad seadused. Meie kogutud isiku- ja muid andmeid käsitatakse konfidentsiaalsena ning neid ei müüda ega rendita kolmandatele isikutele, välja arvatud punktides 2 ja 4 nimetatud erandjuhtudel.

3. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

Kogume isikuandmeid, mida te meile annate, kui küsite meilt tooteid, teenuseid või teavet, registreerute kasutajaks, osalete meie digiplatvormide avalikes foorumites või muus tegevuses, kasutate vestlusrobotit, vastate kliendiküsitlustele või suhtlete meiega muul moel. Kogume teavet eri tehnoloogiate abil.

3.1. Küpsiste kasutamine

Kogume teavet erinevate tehnoloogiate, näiteks küpsiste abil. Küpsiste kasutamine hõlmab meie saitide ja rakenduste külastamist või meie rakenduste kasutamist kolmandate osapoolte saitidel või platvormidel. Küpsised on väikesed failid, mis salvestavad teavet kasutaja arvutisse, mobiiltelefoni või muudesse seadmetesse. Need võimaldavad isikul, kes paigutab küpsise kasutaja seadmesse, seda kasutajat ära tunda veebisaitidel, seadmetes ja/või sirvimisseanssidel. Küpsistel on palju kasulikke eesmärke. Näiteks aitavad küpsised meil ja kolmandatel osapooltel mõista, milline osa meie veebisaidist on kõige populaarsem, sest nad aitavad meil näha, millistele lehtedele ja funktsioonidele külastajad ligi pääsevad ning kui palju aega lehtedel veedavad. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie küpsiste poliitikast.

3.2. Google Analytics

Meie veebisait kasutab Google Analyticsit, veebianalüütika teenust, mida pakub Google Inc. (edaspidi „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida veebisaidi teiepoolset kasutamist. Küpsise genereeritud teave meie veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse sinna. Kui aga veebisaidil on aktiveeritud IP anonüümseks muutmine, lühendab Google eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Täielik IP-aadress saadetakse ainult erandjuhtudel USA-s asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet veebisaidi haldaja nimel veebisaidi teiepoolse kasutamise hindamiseks, et koostada veebisaidil tehtavate tegevuste kohta koondaruandeid ja pakkuda veebisaidi haldajale muid veebisaidi ning Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi antud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Saate oma brauseri sätetest küpsiste kasutamise keelata, ent kui te seda teete, peate arvestama, et teil ei pruugi olla võimalik kasutada kõiki meie veebisaidi funktsioone. Lisaks võite takistada Google'il küpsise poolt genereeritud ja veebisaidi teiepoolse kasutamisega seotud andmete kogumist (sh teie IP-aadress) ja nende andmete töötlemist, kui laadite alla ja installite brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil http://tools.google.com/dlpage.

3.3. HubSpot

Kasutame oma veebiturundustegevusteks, nagu uudiskirjade levitamine, USA ettevõtte HubSpot Inc. tarkvara HubSpot. Seda tarkvara kasutatakse sekkuvaks turunduseks. See aitab meil sisselogitud kasutajate käitumist statistiliselt analüüsida ja hinnata, et paremini koordineerida oma turundusstrateegiat ja optimeerida teile pakutavat sisu. Selleks kasutatakse küpsiseid. Saate oma brauseri tarkvara seadistustes igal ajal küpsiste talletamise või kasutamise keelata või juba salvestatud küpsised kustutada. Pange tähele, et kui küpsiste kasutamine on keelatud, ei pruugi te saada meie veebisaidil pakutavaid teenuseid kogu ulatuses kasutada. Lisateavet leiate HubSpot Inc. kasutustingimustest ja privaatsuspoliitikast aadressidel http://www.hubspot.com/terms-of-service ja http://www.hubspot.com/privacy-policy. Kui te ei soovi, et teie külastust puudutavat teavet kirjeldatud eesmärkidel kasutatakse, saate meiega ka ühendust võtta. See privaatsuspoliitika kehtib kogu meie kogutavale teabele.

3.4. Muu

Kaebuste, pakkumiste, nõuannete jms korral saate meiega ühendust võtta meie veebisaidil oleva kontaktivormi kaudu.

3.5. Lingid teistele veebisaitidele

See veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele (nt Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), mille kohta VELUX´I andmekaitsepõhimõtted ei kehti. Juhime tähelepanu, et me ei kinnita teisi veebisaite ega nende sisu. Soovitame teil kindlasti tutvuda iga külastatava veebisaidi andmekaitsepõhimõtetega.

4. Teie andmete jagamine teiste äriühingutega

Meie ettevõte kuulub VELUX´I kontserni, mis tegutseb üleilmselt.

Võime jagada teie isikuandmeid VELUX´I kontserni sees, aga ainult juhul, kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks. Kõik VELUX´I kontserni üksused on sõlminud kontsernisisese andmetöötluskokkuleppe, mis tagab, et kõik järgivad isikuandmete töötlemisel sama korda, säilitades sama turvalisustaseme kogu kontsernis.

Samuti võime teie teavet jagada valitud kolmandate osapooltega, kes kuulvad järgmistesse andmete vastuvõtjate kategooriatesse:

 • äripartnerid, tarnijad ja alltöövõtjad, kellega teeme koostööd, näiteks transpordifirmad ja klienditeenindus, veebitugi ja -majutus;
 • tehnoloogiatarnijad, nt analüütika, jälgimis- ja sihistustehnoloogia ning otsimootori teenusepakkujad, kes abistavad meid meie platvormide täiustamisel ja optimeerimisel;
 • reklaamijad ja reklaamvõrgustikud, mille puhul on vajalik, et andmed valivad ja suunavad teile ja teistele asjakohased reklaamid, kui olete selleks nõusoleku andnud;
 • sotsiaalvõrgustikud, kui see on töötlemiseks vajalik ja olete andnud oma nõusoleku;
 • muud kolmandad isikud, et tagada meie klientide ohutus ja turvalisus, kaitsta meie õigusi ja vara, järgida õigusprotsessi, või muudel juhtudel, kui arvame heas usus, et avalikustamine on seadusega nõutav.
 • VELUXi Gruppi kuuluvad ettevõtted või kolmandad osapooled, kes haldavad meie ettevõtte nimel digitaalseid platvorme ja tööriistu, et pakkuda meie tegevusega seotud teenuseid (nt punktide kogumise programm, rahatagastuskampaania, loosimised, koolitus) või et saaksime teiega ühendust pidada.
 • Kolmandad osapooled, kes teevad meie ettevõtte nimel fotosid ja videoid (näiteks loosimiste võitjatest, annetajatest, koolitusel osalejatest, üritustest).

Need ettevõtted võivad kasutada teie isikuandmeid ainult meie ettevõtte poolt nõutud või seadusega ette nähtud eesmärkidel.

Kui me teeme koostööd kontserniväliste teenusepakkujatega, sõlmime nendega andmekaitselepingu seoses teie isikuandmete töötlemisega. Neil teenusepakkujatel on keelatud kasutada teie isikuandmeid muul eesmärgil kui need, mida meie oleme määranud või mis on nõutud seadusega.

Andmete vastuvõtjad, kes asuvad mujal kui EL-is: kasutades või avalikustades Euroopa Liidust edastatud isikuandmeid, kasutame Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi, võtame samaväärsete kaitsemeetmete tagamiseks kasutusele muud Euroopa Liidu õigusest tuleneva vahendid või küsime teilt selleks nõusoleku.

5. Teie kontrollimeetmed ja valikud

Kuna me kogume, kasutame ja jagame teie isikuandmeid, anname teile võimaluse kasutada teatavaid kontrollimeetmeid ja valikuid. Kooskõlas kohalike seadustega võivad teie kontrollimeetmed ja valikud olla muu hulgas järgmised:

 • Te võite muuta oma valikuid seoses tellitud materjalide, uudiskirjade ja teadetega.
 • Võite valida, kas soovite saada meilt turundusteateid toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda.
 • Võite valida, kas me jagame teie isikuandmeid teiste äriühingutega, et nad saaksid saata teile turundusteateid oma toodete ja teenuste kohta.
 • Võite valida, kas soovite saada reklaamivõrgustikelt, andmevahetusettevõtetelt, turundusanalüütikutelt ja teistelt teenuseosutajatelt sihitud reklaami.
 • Võite taotleda juurdepääsu meie valduses olevatele teid käsitlevatele isikuandmetele, et parandada ebatäpseid või puudulikke andmeid, samuti andmete piiramist või kustutamist meie registritest, ning teataval juhul võite taotleda, et me edastaksime teie isikuandmed, mis on meie valduses, teisele vastutavale töötlejale (isiku õigused).
 • Lisaks võite esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta.

Võite ka rakendada oma kontrollimeetmeid ja valikuid või taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, võttes ühendust klienditeenindusega või privaatsuse eest vastutava kohaliku töötajaga või järgides juhiseid, mis on antud teile saadetud teadetes. Juhime tähelepanu, et kui te ei luba meil koguda teilt isikuandmeid, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatavaid tooteid ja teenuseid ning mõned meie teenused ei saa arvesse võtta teie huve ega eelistusi. Kui teil on küsimusi seoses konkreetsete isikuandmetega, mida me töötleme või säilitame, palun võtke ühendust VELUX Eesti klienditeeninduse või privaatsuse eest vastutava kohaliku töötajaga.

Vastame teie õiguste kasutamist käsitlevale taotlusele ühe kuu jooksul, kuid meil on õigus pikendada seda perioodi kahe kuu võrra. Kui me vastamisperioodi pikendame, teavitame teid sellest ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

6. Andmete turvalisus, terviklikkus ja säilitamine

Teie isikuandmete turvalisus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus on meie jaoks äärmiselt tähtsad. Oleme rakendanud tehnilisi, halduslikke ja füüsilisi turvameetmeid, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, avalikustamise, kasutamise ning muutmise eest. Aeg-ajalt vaatame oma turvamenetlused läbi, et võtta arvesse asjakohaseid uusi tehnoloogiaid ja meetodeid. Juhime tähelepanu, et meie parimatest jõupingutustest hoolimata ei ole ükski turvameede täiuslik ega läbitungimatu.

Säilitame teie isikuandmeid seni, kui see on vajalik VELUX´I andmekaitsepõhimõtetes osutatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud või lubatud pikem säilitusperiood. Värskendame korrapäraselt teavet, et see oleks ajakohane.

7. VELUXI andmekaitsepõhimõtete muudatused

Aeg-ajalt võime VELUXI andmekaitsepõhimõtteid muuta, et võtta arvesse uusimaid tehnoloogiaid, majandusharu tavasid või regulatiivnõudeid, või muul eesmärgil. Postitame oma digiplatvormidele alati kõige uuema versiooni. Seepärast soovitame teil need põhimõtted korrapäraselt läbi vaadata. Kui kehtiv seadus nõuab, küsime teie nõusolekut.

8. Märkused ja küsimused

Kui teil on VELUX´I andmekaitsepõhimõtete kohta märkusi või küsimusi, kirjutage palun aadressil velux.eesti@velux.com.

Võite esitada kaebuse selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid oleme töödelnud. Võite meiega ühendust võtta kontaktandmetel, mis on toodud andmekaitsepõhimõtete lõpus. Kaebuse korral tuleb VELUX Eesti OÜ ´le esitada kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed. Uurime kaebust ja vastame sellele ühe kuu jooksul. Kui leiate, et me ei ole kaebust rahuldaval viisil lahendanud, võite esitada kaebuse:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19
Tallinn 10129
e-post: info@aki.ee
tel 627 4135

9. Kontaktandmed

Selle veebisaidi omanik ja käitaja on VELUX Eesti OÜ.

VELUX Eesti OÜ on registreeritud Eestis registreerimisnumbriga 10042086 ja asukohaga Ülemiste tee 3, 11415 Tallinn.

VELUX Eesti OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Kui Teil on küsimusi seoses Teie kohta käivate konkreetsete isikuandmetega, mida me töötleme või säilitame, võtke palun ühendust klienditeenindusega velux.eesti@velux.com

Neid andmekaitsepõhimõtteid ajakohastati viimati aasta 15.11.2021.